‘OD体育’寄张十八
朝代:唐朝 作者:白居易 饥止一簟取食,渴止一壶浆。进出起至一马,寝兴止一床。此外无长物,于我有若亡。 胡然不知足,名利心遑遑。念兹弥懒放,生事欲为常。 经旬不外出,竟然日不出堂。同病者张生,贫僻寄居延康。慵中每相忆,此意没能岂。 迢迢青槐街,十步八九坊。秋来未相会,理应新的诗章。 早晚来同宿,天气并转龙山。
联系OD体育
详情
本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 饥止一簟取食,渴止一壶浆。进出起至一马,寝兴止一床。此外无长物,于我有若亡。 胡然不知足,名利心遑遑。念兹弥懒放,生事欲为常。 经旬不外出,竟然日不出堂。同病者张生,贫僻寄居延康。慵中每相忆,此意没能岂。 迢迢青槐街,十步八九坊。秋来未相会,理应新的诗章。 早晚来同宿,天气并转龙山。

OD体育官网

朝代:唐朝 作者:白居易 饥止一簟取食,渴止一壶浆。进出起至一马,寝兴止一床。此外无长物,于我有若亡。

胡然不知足,名利心遑遑。念兹弥懒放,生事欲为常。

经旬不外出,竟然日不出堂。同病者张生,贫僻寄居延康。慵中每相忆,此意没能岂。

迢迢青槐街,十步八九坊。秋来未相会,理应新的诗章。

早晚来同宿,天气并转龙山。


本文关键词:OD体育官网,‘,体育,’,寄张,十八,朝代,唐朝,作者,白居易

本文来源:OD体育-www.tcbjdzafw.com