“OD体育”紫骝马
朝代:唐朝 作者:杨炯 侠客轻周游,金鞭触绿骝。蛇弓白羽箭,鹤辔赤茸鞦.发迹来南海,长鸣向北州。 匈奴今未灭,画地所取封侯。
联系OD体育
详情
本文摘要:朝代:唐朝 作者:杨炯 侠客轻周游,金鞭触绿骝。蛇弓白羽箭,鹤辔赤茸鞦.发迹来南海,长鸣向北州。 匈奴今未灭,画地所取封侯。

OD体育

OD体育

朝代:唐朝 作者:杨炯 侠客轻周游,金鞭触绿骝。蛇弓白羽箭,鹤辔赤茸鞦.发迹来南海,长鸣向北州。

匈奴今未灭,画地所取封侯。


本文关键词:OD体育官网,“,体育,”,紫骝,马,朝代,唐朝,作者,杨炯

本文来源:OD体育-www.tcbjdzafw.com